Aynı dil olanaklarıyla sizi anlayan ve anlatan...ifadelendiremediklerinizi ifadelendiren... Aynı evrensel değerleri paylaşan bir anlayış...